Burgerinitiatief Boschstraat Kwartier Oost is een burgerinitiatief in Maastricht en zal o.a. via deze website burgers van het Boschstraat Kwartier Oost op de hoogte houden van het reilen en zeilen in hun buurt.

BBOOST

St.Teunisstraat 13A

6211 BA Maastricht

Tel: 06-46608845

Klachten en meldingen

De gemeente Maastricht wil een klantvriendelijke organisatie zijn. Dit kunt u ook lezen in het Burgerjaarverslag en het Burgerhandvest. U heeft recht op een prettige bejegening en een goede dienstverlening. Ook van de openbare ruimte moet u ongehinderd gebruik kunnen maken.

Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening, of de manier waarop 
u behandeld bent. Of het kan zijn dat u gebreken in de openbare ruimte opvallen, waarvan 
u melding wilt maken. Wij lossen het graag zo spoedig en goed mogelijk voor u op.

Wij maken het u gemakkelijk
Via deze pagina komt uw klacht of melding op de juiste plek terecht. Klik op het onderwerp dat het meeste past bij wat u wilt doorgeven. Op de vervolgpagina krijgt u informatie of instructies over hoe u de klacht of melding het beste kunt indienen. Staat uw onderwerp er niet bij? Neem dan contact op met het GemeenteLoket. Wij helpen u graag verder.

Meldingen

·         Bouwregels, overtreding

·         Drugsoverlast

·         Dode dieren, kadavers op de weg

·         Gevonden voorwerp aangeven

·         Gladheid van wegen

·         Graffiti

·         Minder regels meer service

·         Openbare ruimte (afval, groen, poep, rioolput, stoep/straat kapot, verkeershinder, zwerfvuil,..)

·         Overlast door bedrijven

·         Ongediertebestrijding

·         Uitkeringsfraude

·         Verloren voorwerp aangeven/terugvinden

·         Website www.maastricht.nl, informatie onvindbaar of onjuist

·         Website www.maastricht.nl, taalfouten, niet werkende links/downloads

·         Zwervende dieren

Klachten

·         Klacht over medewerker of dienstverlening gemeente Maastricht

·         Klacht over dienstverlening Werkplein Maastricht

·         Planschade

·         Schade, geleden door gemeentelijk toedoen

·         Bezwaarschrift indienen

 

·         Bezwaarschrift indienen Sociale Dienst

Sjiek en sjoen

Onder de naam 'Sjiek en Sjoen? Samen doen!' werken we allemaal samen aan een schone en leefbare stad. Ook u kunt uw steentje bijdragen!

 

·         Proef met duurzame container voor kunststof

·        

Slim afval scheiden

·          Afvalkalender

·         Buurtbeheerbedrijven Maastricht

·         Onkruidbestrijding

·         Milieuparken in Maastricht

·         Gft-emmers alleen nog maar voor hoogbouw

·         Graffitibeleid (en wildplak)

·         BuitenBeter app ook in Maastricht

Afvalbeleid

In 2001 heeft Maastricht de gemeentelijke restzak ingevoerd. Het doel is om de landelijke milieudoelstellingen te realiseren tegen zo laag mogelijke kosten voor de inwoners. Restafval is namelijk duur om te verwerken. Ook is het zonde als er veel herbruikbare stromen in het restafval terechtkomen die anders letterlijk in rook opgaan.

Dit beleid wordt ondersteund door de slogan ‘Sjiek en sjoen, samen doen’. De gemeente wil dit beleid nadrukkelijk met haar inwoners samen invullen. Daarvoor biedt de gemeente een uitgebreid voorzieningenpakket aan.

Voorzieningenpakket

Zo kunt u bij ongeveer 60 milieuperrons papier en karton, wit en bont glas, kunststof verpakkingen, blik en drankkarton gratis aanbieden.

De gemeente Maastricht exploiteert namens de gemeenschappelijke regeling Geul en Maas vier milieuparken. Als inwoner van de gemeenten Maastricht, Eijsden-Margraten, Valkenburg en Meerssen kunt u daar op vertoon van uw afvalpas bepaalde soorten afval uit huishoudens gratis aanbieden. 

Afval scheiden loont

De kern van het afvalbeleid is: afval scheiden loont. De winst is enerzijds een besparing in kosten voor de burger en anderzijds het ontzien van het milieu. Door het scheiden van afval te stimuleren kan de gemeente de afvalstoffenheffing laag houden. Deze ligt nu rondom het landelijk gemiddelde. 
Door de scheidingsmogelijkheden die het voorzieningenpakket u biedt, hoeft u bijna geen gebruik te maken van de restzak. Hierdoor bespaart u geld. 

Vergeleken met andere vergelijkbare steden scoort Maastricht heel hoog voor het percentage gescheiden ingezameld afval en het serviceniveau.

Uw mening telt

Graag betrekken we u bij de uitvoering van het beleid. U kunt vragen stellen en opmerkingen doorgeven via het klantenmeldpunt. Ook kunt u via de periodieke buurt- en stadspeiling uw mening geven over het afvalbeleid- en voorzieningenpakket.

Jaarlijks krijgt u een afvalkalender en tarievenlijst van de milieuparken. In deze lijsten staan de klachtenmeldpunten en de kosten.

Sjiek en sjoen? Samen doen!

Onder de naam 'Sjiek en sjoen? Samen doen!' zet de gemeente Maastricht samen met u in op een schone stad!

Ik ben mantelzorger,waar kan ik ondersteuning krijgen?

Als mantelzorger kunt u bij verschillende Maastrichtse instanties en websites terecht voor ondersteuning.

Zorgt u voor een partner of familielid als mantelzorger en zoekt u ondersteuning in de zorg die u biedt? Op deze pagina vindt u een overzicht van websites en organisaties die u verder kunnen helpen.

www.jalpmaastricht.nl

Op www.jalpmaastricht.nl vindt u informatie, een overzicht van Maastrichtse organisaties en websites over mantelzorg in Maastricht. Naast contactgegevens vindt u er informatie over ondersteuning, tips en advies.

wehelpen.nl

We Helpen is de online marktplaats voor mantelzorgers, vrijwilligers en mensen met een hulpvraag die elkaar willen helpen en vinden. Heeft u als mantelzorger en vraag of zoekt u ondersteuning? Dan kunt u ook via deze site een oproep plaatsen voor buurt- of stadsbewoners. 

maastricht.eigenkrachtwijzer.nl

De Eigen Kracht Wijzer (EKW) is een digitaal hulpmiddel dat u helpt bij het vinden van een oplossing voor vragen over mantelzorg. Via een vragenlijst over verschillende onderwerpen komt u terecht bij tips en contactgegevens van Maastrichtse organisaties die u verder kunnen helpen. De antwoorden die u geeft blijven anoniem. 

Wijkservicepunten en Team Wmo

Heeft u via de bovenstaande websites geen antwoord gevonden op uw vraag dan kunt u terecht bij de medewerkers van de wijkservicepunten in de stad of bij de medewerkers van het Team Wmo van de gemeente Maastricht. Zij zullen aan de hand van een gesprek samen met u op zoek gaan naar een antwoord op uw vraag.

Meer weten over de Wmo-werkwijze? Bekijk de film!

Heeft u een binnenkort een gesprek met een Wmo-medewerker van de gemeente en wilt u u graag weten wat u kunt verwachten van zo'n gesprek? Of wilt u meer weten over de werkwijze van de Team Wmo? Bekijk dan deze film. In zes minuten krijgt u uitgelegd hoe de Wmo-medewerkers u verder helpen.

Relevante links

·         Wmo-raad Maastricht

·         Ouderenbeleid

·         Jeugd en onderwijs

·         Werk en inkomen

·         Leefbaarheid

 

·         Sociaal Wijkteam

Ik wil vrijwilligerswerk doen, waar vind ik meer informatie?

In Maastricht zijn er verschillende organisaties en websites die u verder kunnen helpen.

Bent u op zoek naar een vrijwilligersfunctie naast uw werk of tijdens uw pensioen? Of wilt u af en toe een handje toesteken Op deze pagina vindt u een overzicht van websites en organisaties die u verder kunnen helpen.

www.jalpmaastricht.nl

Op www.jalpmaastricht.nl vindt u informatie, een overzicht van Maastrichtse organisaties en websites over vrijwilligerswerk in Maastricht. U kunt organisaties en hun beschikbare functies met elkaar vergelijken, ook krijgt u een bondig overzicht van landelijke en lokale websites voor en over vrijwilligers. Zo kunt u makkelijk een keuze maken welke organisatie en functies het beste bij u passen.

wehelpen.nl

We Helpen is de online marktplaats voor mantelzorgers, vrijwilligers en mensen met een hulpvraag die elkaar willen helpen en vinden. Denk aan het doen van boodschappen voor iemand in uw straat of het meehelpen met een buurtbarbeque. Wilt u hulp bieden? Meld u dan aan op deze landelijke site. 

maastricht.eigenkrachtwijzer.nl

De Eigen Kracht Wijzer (EKW) is een digitaal hulpmiddel dat u helpt bij het vinden van een oplossing voor vragen over (vrijwilligers)werk, mantelzorg, persoonlijke ontwikkeling in Maastricht. Via een vragenlijst over verschillende onderwerpen komt u terecht bij tips en contactgegevens van Maastrichtse organisaties die u verder kunnen helpen. De antwoorden die u geeft blijven anoniem. 

Relevante links

·         Wmo-raad Maastricht

·         Ouderenbeleid

·         Jeugd en onderwijs

·         Werk en inkomen

·         Leefbaarheid

 

·         Sociaal Wijkteam

Agenda

Geen evenementen

We hebben 16 gasten en geen leden online