Burgerinitiatief Boschstraat Kwartier Oost is een burgerinitiatief in Maastricht en zal o.a. via deze website burgers van het Boschstraat Kwartier Oost op de hoogte houden van het reilen en zeilen in hun buurt.

BBOOST

St.Teunisstraat 13A

6211 BA Maastricht

Tel: 06-46608845

Afvalbeleid

In 2001 heeft Maastricht de gemeentelijke restzak ingevoerd. Het doel is om de landelijke milieudoelstellingen te realiseren tegen zo laag mogelijke kosten voor de inwoners. Restafval is namelijk duur om te verwerken. Ook is het zonde als er veel herbruikbare stromen in het restafval terechtkomen die anders letterlijk in rook opgaan.

Dit beleid wordt ondersteund door de slogan ‘Sjiek en sjoen, samen doen’. De gemeente wil dit beleid nadrukkelijk met haar inwoners samen invullen. Daarvoor biedt de gemeente een uitgebreid voorzieningenpakket aan.

Voorzieningenpakket

Zo kunt u bij ongeveer 60 milieuperrons papier en karton, wit en bont glas, kunststof verpakkingen, blik en drankkarton gratis aanbieden.

De gemeente Maastricht exploiteert namens de gemeenschappelijke regeling Geul en Maas vier milieuparken. Als inwoner van de gemeenten Maastricht, Eijsden-Margraten, Valkenburg en Meerssen kunt u daar op vertoon van uw afvalpas bepaalde soorten afval uit huishoudens gratis aanbieden. 

Afval scheiden loont

De kern van het afvalbeleid is: afval scheiden loont. De winst is enerzijds een besparing in kosten voor de burger en anderzijds het ontzien van het milieu. Door het scheiden van afval te stimuleren kan de gemeente de afvalstoffenheffing laag houden. Deze ligt nu rondom het landelijk gemiddelde. 
Door de scheidingsmogelijkheden die het voorzieningenpakket u biedt, hoeft u bijna geen gebruik te maken van de restzak. Hierdoor bespaart u geld. 

Vergeleken met andere vergelijkbare steden scoort Maastricht heel hoog voor het percentage gescheiden ingezameld afval en het serviceniveau.

Uw mening telt

Graag betrekken we u bij de uitvoering van het beleid. U kunt vragen stellen en opmerkingen doorgeven via het klantenmeldpunt. Ook kunt u via de periodieke buurt- en stadspeiling uw mening geven over het afvalbeleid- en voorzieningenpakket.

Jaarlijks krijgt u een afvalkalender en tarievenlijst van de milieuparken. In deze lijsten staan de klachtenmeldpunten en de kosten.

Sjiek en sjoen? Samen doen!

Onder de naam 'Sjiek en sjoen? Samen doen!' zet de gemeente Maastricht samen met u in op een schone stad!

Agenda

Geen evenementen

We hebben 13 gasten en geen leden online