Burgerinitiatief Boschstraat Kwartier Oost is een burgerinitiatief in Maastricht en zal o.a. via deze website burgers van het Boschstraat Kwartier Oost op de hoogte houden van het reilen en zeilen in hun buurt.

BBOOST

St.Teunisstraat 13A

6211 BA Maastricht

Tel: 06-46608845

Maastrichtse Handhavers: taken en bevoegdheden

Met meer dan 120.000 inwoners mag Maastricht zich een echte stad noemen. Dat brengt veel moois met zich mee, zoals kunst en cultuur. Maar ook problemen en uitdagingen, zoals parkeerproblemen en zwerfafval. Een belangrijke rol bij de aanpak hiervan is weggelegd voor Team Handhaven. 

Team Handhaven? 
Team Handhaven is onderdeel van de gemeente Maastricht. Het team bestaat uit een groot aantal handhavers. Zij controleren of de burgers, bezoekers en ondernemers van Maastricht zich aan verschillende regels houden. Dit doen zij op verschillende manieren: dagelijkse patrouilles voor de controle van bijvoorbeeld parkeervergunningen en geplande controles, waarbij zij bijvoorbeeld kijken of milieuregels (zoals voor het buiten zetten van vuilniszakken) nageleefd worden. Ook gaan zij op pad wanneer zij een bepaalde melding krijgen vanuit de wijk of van een bewoner. Handhavers zijn meestal te herkennen aan hun uniform. Zo niet, dan hebben zij altijd legitimatie bij zich.

Om welke regels gaat het eigenlijk? 
Elke gemeente heeft eigen gemeentelijke wetten en regels, die zijn opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Hierin staan gemeentelijke regels voor bijvoorbeeld parkeren, het stallen van fietsen, aanplakken van biljetten, evenementen, terrassen, uitstallingen en bouwwerkzaamheden. Een Maastrichtse handhaver handhaaft deze APV: hij of zij wijst bewoners, bezoekers en ondernemers op de deze regels en geeft waar nodig een waarschuwing of boete. 

Om welke regels gaat het niet?
Er zijn een heleboel zaken die buiten de APV vallen. Een belangrijk voorbeeld is het rijdend verkeer. Het is de taak van de politie te bekeuren voor bijvoorbeeld door rood rijden en snelheidsovertredingen, ook van scooters. Ook strafbare feiten, zoals diefstal en drugshandel, vallen niet onder de taakstelling van Team Handhaven.

Maar wat als handhavers een drugsdeal of diefstal waarnemen? Ze hebben toch handboeien en een wapenstok?
Iedere burger mag een andere burger mag aanhouden als die een strafbaar feit pleegt. Een handhaver dus ook. Dit heet een ‘burgerarrest’. Maar het arresteren van verdachten van misdrijven behoort niet tot de kerntaak van Team Handhaven. Sommige handhavers dragen inderdaad handboeien en een wapenstok. Maar die dragen zij in de eerste plaats voor zelfbescherming en voor als een situatie uit de hand loopt. 

Dit betekent niet dat Handhavers wegkijken als er een strafbaar feit plaatsvindt. Ze maken dan snel een zorgvuldige inschatting: is het voor de veiligheid van omstanders en van henzelf verstandig om in te grijpen of is het beter de politie te waarschuwen? 

Iedereen weet toch dat bepaalde mensen in de buurt criminele activiteiten uitvoeren!? Dan kan een handhaver toch gemakkelijk ingrijpen?
Net zoals voor de politie geldt voor handhavers natuurlijk dat ze volgens de wet pas mogen ingrijpen of beboeten als duidelijk is dat iemand in overtreding is. Een vermoeden of het argument ‘iedereen weet toch dat…’ is niet voldoende. Bovendien is opsporing van strafbare feiten niet de taak van handhavers. Dat is de taak van de politie. 

Ik heb een vraag of opmerking. Hoe kan ik Team Handhaven bereiken? 
Elke wijk in Maastricht heeft een Wijkgebonden Medewerker. Dit is een handhaver die extra aandacht en tijd heeft voor uw wijk. Op de website van de gemeente Maastricht, onder ‘buurtinformatie’, kunt u zien wie de Wijkgebonden Medewerker is in uw wijk. Of bel de gemeente (14043) en vraag naar de Wijkgebonden Medewerker.

Team Handhaven bestaat uit medewerkers met verschillende bevoegdheden. Handhavers zijn te herkennen aan het logo van Toezicht en Handhaving (links). De Wijkgebonden Medewerkers zijn ook te herkennen aan het embleem in de vorm van een vuistje (rechts). Zij hebben extra bevoegdheden, bijvoorbeeld op het gebied van milieuhandhaving.
Meer weten? Kijk op www.maastricht.nl/handhaven

Agenda

Geen evenementen

We hebben 5 gasten en geen leden online