Burgerinitiatief Boschstraat Kwartier Oost is een burgerinitiatief in Maastricht en zal o.a. via deze website burgers van het Boschstraat Kwartier Oost op de hoogte houden van het reilen en zeilen in hun buurt.

BBOOST

St.Teunisstraat 13A

6211 BA Maastricht

Tel: 06-46608845

Vragen BBoost aan wethouder Van Grootheest d.d. 17 mei 2013 inzake ’t Bassin.

Antwoorden van de Gemeente Maastricht inzake onze vragen betreffende Bassin en omstreken:

 


Geachte heer Berghmans,

Onderstaand treft u de beantwoording van uw vragen aan.

Mede namens wethouder Van Grootheest,

Met vriendelijke groet,

Wim Meys
Directeur Programma Maastricht Noord
043.3504383

Vragen BBoost aan wethouder Van Grootheest d.d. 17 mei 2013 inzake ’t Bassin.

Geachte heer Berghmans,
Op 17 mei hebben we overleg gevoerd betreffende ’t Bassin. We stellen uw betrokkenheid zeer op prijs. We hebben ook vastgesteld dat het Bassin door diverse factoren nog niet is wat we met zijn allen hadden gehoopt.
Op signalen van de buurt en de huurders, wil het college van B&W op korte termijn tot actie overgaan. Het actieplan zal in overleg met hen worden samengesteld en uitgevoerd.
Voorts vertrouwt het college van B&W erop dat door ingebruikname van de Timmerfabriek, het casco-herstel van de Eiffel komend jaar een ander beeld zal opleveren.

Als bijlage treft u de antwoorden aan op uw vragen.
1. We hebben als buurt het idee dat er geen leiding in ’t Bassin is, iedereen doet maar wat voor zichzelf maar niet voor het geheel... zien we dat verkeerd of wordt daar aan gewerkt?
Antwoord: •Er komt een actieplan voor het Bassin. Voor dagelijkse dingen is de havenmeester centraal aanspreekpunt. Deze neemt contact op met uitvoerende diensten.
2. Waarom geen schepen/boten gedurende het hele jaar ’t Bassin in laten varen?
Antwoord: •Het is een seizoensgebonden activiteit. We onderzoeken wel hoe we meer levendigheid buiten het seizoen in de haven kunnen stimuleren. Het seizoen loopt van 1 april tot 1 november. Dan gaat sluis 20 dicht in verband met milieueisen. ‘t Bassin is een passantenhaven. Buiten het seizoen zijn ligplaatsen formeel niet toegestaan.
3. Het voetpad op de brug ligt altijd vol met hondenpoep en wordt maar zelden schoon gemaakt… waarom?
Antwoord: Het looppad wordt drie keer per week schoon gemaakt. Op maandag, woensdag en vrijdag. Binnen de huidige budgetten is het niet mogelijk om dit te intensiveren.

4. Kan de gemeente Maastricht de entree van het Bassin via de Maas graffiti vrij maken zodat schippers die de haven in willen komen niet schrikken van het uitzicht?
Antwoord: •Een gedeelte is aangegeven als graffiti muur. We zullen de wijze van presentatie meenemen in het actieplan. Het actieplan Bassin wordt thans opgesteld. In eerste instantie met de huurders, daarna volgt er een ronde waarbij u betrokken wordt.
5.Waarom ’t Bassin niet meer aan kleden met meer groen en bijv. vlaggen; het gezelliger maken?
Antwoord:
Dit is onderdeel van het bovenvermelde actieplan.
6. Waarom zijn er bijna geen evenementen meer in ’t Bassin, u als Gemeente zou daar op de een of andere manier toch voor kunnen zorgen of aan kunnen mee helpen?
Antwoord:
Dit is onderdeel van het bovenvermelde actieplan.

7. De leegstand lijkt ook in het Bassin te zijn toegeslagen; we zien dat er steeds meer kelders leeg komen te liggen; kan hier niets aan worden gedaan? Wat is het beleid qua doelgroep huurders (horeca, anders?) We hebben zelf al vaker gevraagd om een kelder om daar allerlei buurtgerelateerde activiteiten te ontplooien… helaas kon dat niet (wel bij voorkomen, zoals nu tijdens Kunstroute). Wat is de situatie nu?
Antwoord:
Verhuur blijft prioriteit. We proberen nieuwe initiatieven aan te trekken. IPAL verhuurt namens Bassin BV.
8.Waarom wordt de Timmerfabriek niet schoon gemaakt van graffiti zodat bezoekers van ’t Bassin een mooier uitzicht hebben?
Antwoord:
Klacht zal worden opgenomen door IPAL.

9. De parkeerplaats voor de Timmerfabriek is sinds enkele weken een plek waar men gratis kan parkeren; hoe kan dat en wat is de reden hiervan?
10. Wanneer men de voorkant van de Timmerfabriek gaat verbouwen wat gebeurt er dan met deze parkeerplaats?
Antwoord 9 en 10:
Dit is tijdelijk in afwachting van feitelijk bouwverkeer na gunning van de werkzaamheden aan de Timmerfabriek.
11. Steeds meer zien we dat door dat gratis parkeren er ook “vrij” geparkeerd wordt in ’t Bassin (achter de ketting); kan daar beter op gehandhaafd worden?
Antwoord:
Hier kan niet gehandhaafd worden. Het terrein achter de ketting betreft privé terrein welke fysiek is afgesloten.
Via Ipal zullen we proberen foutparkeerders aan te spreken.

12. Hoe staat u als wethouder tegenover de nachtontheffing die is aangevraagd voor de Timmerfabriek/Muziekgieterij? Dhr. Paul Lambrechts heeft ons tijdens een rondwandeling met buurtbewoners door de Timmerfabriek verzekerd dat er nooit een nachtvergunning of wat dan ook op deze locatie zal komen, waarom is dit standpunt veranderd?
13. Wanneer er activiteiten in de Timmerfabriek zijn, gebeuren er allerlei vreemde dingen in ’t Bassin kan er niet afgesproken worden dat wanneer een partij iets organiseert gelijk ook voor handhaving zorgt??
Antwoord 12 en 13
De procedure loopt en daar binnen vindt, gegeven de binnengekomen zienswijzen, de afweging plaats. Inmiddels is er overleg via de casemanager Horeca geweest waarin het een en ander is uitgelegd.

Agenda

Geen evenementen

We hebben 41 gasten en geen leden online