Burgerinitiatief Boschstraat Kwartier Oost is een burgerinitiatief in Maastricht en zal o.a. via deze website burgers van het Boschstraat Kwartier Oost op de hoogte houden van het reilen en zeilen in hun buurt.

BBOOST

St.Teunisstraat 13A

6211 BA Maastricht

Tel: 06-46608845

Terugkoppeling verslag vergadering Drugsoverlast:

Aanwezig:

• BBoost (Boschstraatkwartier)


• Buurtplatform Boschpoort
• Buurtplatform Heer
• Buurtraad Heugem
• Argus Buurtplatform (Statenkwartier)
• Buurtplatform Wittevrouwenveld
• Buurtplatform Malberg
• Buurtplatform Mariaberg
• Buurtplatform Limmel
• Stadsdeelmanager Maastricht West, gemeente Maastricht
• Ambtenaar, drugsmeldpunt, gemeente Maastricht
• Communicatieadviseur, gemeente Maastricht
Opening:
Communicatieadviseur opent bijeenkomst en bedankt aanwezigen voor de grote opkomst.
Communicatie:
Korte toelichting communicatie. Informatie over de aanpak van drugsoverlast wordt zo direct mogelijk gecommuniceerd met de betrokkenen. In het geval van bijvoorbeeld woningsluitingen (naar aanleiding van drugshandel) krijgen omwonenden een brief waarin de situatie toegelicht wordt. Daarnaast proberen communicatieadviseur en gespreksleider zo goed mogelijk in contact te blijven met buurtplatforms en andere vertegenwoordigers. Zo kunnen we zo snel mogelijk van gedachten wisselen over situaties, gebeurtenissen en vragen vanuit buurten.
Werking Drugsmeldpunt:
Medewerker Drugsmeldpunt licht de werking van het Drugsmeldpunt toe. Een aantal punten is van belang:
(1) Drugsmeldpunt is géén alarmcentrale: drugsmeldpunt stapelt, koppelt en analyseert informatie, waarmee politie en gemeente gerichter in actie kunnen komen tegen overlast en criminaliteit.
(2) Melden heeft altijd zin: ook als je niet direct iets merkt van je melding, heeft het wel zin te melden. Want melding maakt deel uit van dossier, die later in een zaak gebruikt kan worden. Bijvoorbeeld: tientallen meldingen in het afgelopen jaar over één handelaar (met auto) zorgen ervoor dat politie recent in actie is gekomen. Alle verschillende meldingen maken zaak tegen handelaar sterker.
Communicatieadvisuer geeft toe dat dit nog beter uitgelegd moet worden aan de burger. Dit gaat in de toekomst zeker gebeuren.


Situatie Centrum/Kades:
De drugsoverlast rond de van Hasseltkade is de laatste maanden aan het verergeren. Ook bij het Drugsmeldpunt merkt men dit. Er komen verschillende meldingen binnen van overlast, bedreiging en bejegening. Mede daardoor is er, sinds deze week, extra aandacht van de politie. Ook organiseert de gemeente binnenkort een bijeenkomst voor omwonenden.
Buurtplatform BBoost beaamt dit en geeft aan dat het aantal woning- en autoinbraken ook aan het stijgen is. Daarnaast geeft hij aan de dealers zich vaak ophouden in parkeergarages. Naar aanleiding hiervan is geïnformeerd naar samenwerking met Q-park: politie, gemeente en Q-park komen regelmatig bijeen in het kader van de overlast in parkeergarages. Ook de recente ontwikkelingen zijn in deze samenstelling aan bod gekomen.
Vragen over veiligheidsanalyse
Argus Buurtplatform vraagt hoe het zit met de veiligheidsanalyse. Hier kunnen we het volgende over zeggen: 2014 zal in het teken staan van het actualiseren van het gemeentelijke meerjaren veiligheidsbeleid . In het kader hiervan zal een analyse gemaakt worden van de veiligheidssituatie in de stad, waarbij onder andere gebruik gemaakt wordt van de Integrale Veiligheidsmonitor (subjectieve informatie veiligheid).
Klachten over onduidelijkheid handhaven
Een aantal buurtplatforms geeft aan dat ze al een aantal keer hebben gevraagd om duidelijkere informatie over de taken, werkzaamheden en bevoegdheden van de verschillende handhavers van de gemeente Maastricht. De onduidelijkheid hierover leidt tot frustratie. Communicatiemedewerker belooft om dit jaar (voor 1 januari) te zorgen voor een informatieve tekst die buurtplatforms kunnen gebruiken in hun eigen communicatie.
Frequentie van de bijeenkomst:
Gespreksleiders stellen voor om in 2014 de huidige frequentie van de bijeenkomsten (6 keer per jaar) te verminderen naar eens in het kwartaal. Hierbij benadrukken ze dat Buurtkaders altijd vrij zijn hen te benaderen als de situatie hierom vraagt. Ook zijn ze bereid de buurten in te gaan en deel te nemen aan bijeenkomsten of deze zelf te organiseren. Waar nodig kunnen ze andere instanties (bv. Politie) hierbij uitnodigen. Als Buurtplatforms hier een ander idee over hebben kunnen ze contact opnemen met de communicatieadviseur.

Agenda

Geen evenementen

We hebben 18 gasten en geen leden online