Burgerinitiatief Boschstraat Kwartier Oost is een burgerinitiatief in Maastricht en zal o.a. via deze website burgers van het Boschstraat Kwartier Oost op de hoogte houden van het reilen en zeilen in hun buurt.

BBOOST

St.Teunisstraat 13A

6211 BA Maastricht

Tel: 06-46608845

BBOOST

BBOOST is een initiatief dat opgezet is door een groep van verontruste buurtbewoners die hun buurt zagen verloederen op diverse fronten en samen met de diverse instanties/buurtbewoners/gemeente en politie willen proberen om die buurt weer leefbaarder en veiliger te maken. Aan de hand van een veiligheidsenquête die in de buurt is gehouden, is gebleken dat een overgroot deel van de buurtbewoners ook zo denkt en BBOOST volledig steunt. Dit blijkt uit de duidelijke grote opkomst bij de eerste info-avond van BBOOST en de hoeveelheid mensen die zich onlangs hebben aangemeld als Ambassadeur van BBOOST. Omdat we een stichting zijn geworden hebben we ook een bestuur benoemd,  Carol Berghmans is daar de voorzitter van omdat hij een van de initiatiefnemers was van BBOOST. Verdere bestuursleden zijn Elvira Marquet en Andrë Simons, daarnaast is er een groot netwerk van andere vrijwilligers die dit bestuur helpen en steunen met de diverse werkzaamheden.

BBOOST is, een door de Burgemeester en Wethouders erkende organisatie van buurtbewoners, werkzaam met betrekking tot de uitvoering en of begeleiding van projecten op het gebied van de sociale infrastructuur van de buurt, de verbetering van de leefbaarheid en de kwaliteit van wonen en woonomgeving, de betrokkenheid van bewoners bij de buurt, veiligheid en een verbetering van het imago van de buurt. Het Burgerinitiatief moet net als een buurtplatforms een erkend rechtspersoon zijn.

Bij de beslissing omtrent de erkenning van Het Burgerinitiatief toetsen burgemeester en wethouders aan de volgende voorwaarden:
- per buurt wordt maar één bewonersorganisatie erkend;
- het doel, de functie, de werkwijze en de verantwoording dient te blijken uit een door het buurtplatform opgesteld statuut c.q. reglement
- het buurtplatform dient een legitieme gesprekspartner van het gemeentebestuur te zijn ten aanzien van thema's en gemeentelijke beleidsvoornemens die de buurt betreffen de financiële administratie van Het Burgerinitiatief dient zodanig te zijn ingericht dat een duidelijk inzicht kan worden verkregen in de besteding van de subsidiegelden

Agenda

Geen evenementen

We hebben 6 gasten en geen leden online