Burgerinitiatief Boschstraat Kwartier Oost is een burgerinitiatief in Maastricht en zal o.a. via deze website burgers van het Boschstraat Kwartier Oost op de hoogte houden van het reilen en zeilen in hun buurt.

BBOOST

St.Teunisstraat 13A

6211 BA Maastricht

Tel: 06-46608845

Het buurtprofiel en de buurtagenda van het Boschstraatkwartier

Het buurtprofiel en de buurtagenda van het Boschstraatkwartier zijn in de ateliersessies door het buurtplatform ism de diverse instanties, gemeente en coöperaties samengesteld dit n.a.v. de peiling die in de buurt heeft plaats gevonden.

Buurtprofiel  2008

Buurtkenmerken

Het Boschstaatkwartier is een centrumbuurt met alle bijbehorende voor- en nadelen. De buurt heeft een gemiddelde leeftijdsopbouw, waarbij het opleidingsniveau hoger dan gemiddeld is. Het inkomensniveau en het aantal werkzoekenden zijn gelijk aan het stedelijk gemiddelde.De sociale samenhang in de buurt in niet zo groot en het verantwoordelijkheidsgevoel voor de buurt scoort gemiddeld. Wel hebben de bewoners veel vertrouwen in de buurt. Daarnaast is de buurt positief over de aandacht van de gemeente.

Samen met Wittevrouwenveld, Binnenstad, Mariaberg en De Heeg scoort het Boschstraatkwartier gemeentelijk het hoogst wat de geluidsoverlast betreft. 

Wonen en woonomgeving

Het aanbod aan huurwoningen ligt aanzienlijk hoger dan dat aan koopwoningen. De waardering voor de woningen en de woonomgeving scoren gemiddeld. Op de onderdelen schoon en heel wordt gemiddeld gescoord.  

Voorzieningen

De buurt is negatief over de beperkte hoeveelheid groenvoorzieningen en de kwaliteit daarvan. De overige voorzieningen scoren hoger dan gemiddeld. 

Veiligheid

De onveiligheidsgevoelens in de buurt zijn hoog (het hoogst van alle centrumbuurten- 68%). Behalve op verkeersveiligheid scoren alle veiligheidsitems negatief. Er is veel gevoel van dreiging en het aantal vermogensdelicten is hoog. Het betreft voornamelijk drugsgerelateerde onveiligheid vanwege de aanwezigheid van drie grote coffeeshops en de hoeveelheid drugsrunners. 

Agendapunten voor de komende 2 jaren

Veiligheid in relatie tot drugsproblematiek;

Stedelijke ontwikkelingen, met name de ontwikkelingen in relatie tot Belvédère;

Veiligheid in relatie tot drugsproblematiek;

Opbouwwerk ter ondersteuning van buurtplatform in combinatie met andere  centrumbuurten;

Besteding extra VROM-gelden;

Aanpak groen/ tuintjes op initiatief van en door de buurt;

Agenda

Geen evenementen

We hebben 31 gasten en geen leden online