Burgerinitiatief Boschstraat Kwartier Oost is een burgerinitiatief in Maastricht en zal o.a. via deze website burgers van het Boschstraat Kwartier Oost op de hoogte houden van het reilen en zeilen in hun buurt.

BBOOST

St.Teunisstraat 13A

6211 BA Maastricht

Tel: 06-46608845

Wat is het Boschstraatkwartier?

 
Locatie
GemeenteMaastricht
Algemeen
Oppervlakte38 ha.  
Inwoners

1.567

 

 

 

Het Boschstraatkwartier is een wijk in het centrum van Maastricht.

 

Inhoud

Geografische ligging

De wijk is gelegen in het noordelijk deel van het stadscentrum en wordt begrensd door de rivier de Maas in het oosten, de Gubbelstraat en de Markt in het zuiden, de Boschstraat in het westen en de aanlanding van de Noorderbrug in het noorden. De wijk grenst aan drie andere wijken: de Binnenstad in het zuiden, het Statenkwartier in het westen en Boschpoort in het noorden.De wijk bestaat globaal uit drie delen:

  • de zuidelijke woonwijk Boschstraat-Oost, ook wel de Havezathe genoemd, naar de Rotterdamse projectontwikkelaar, die in de jaren '70 het grootste deel van dit gebied bebouwde.
  • de noordelijke industriewijk rond het Bassin en de Franssensingel, die deels herontwikkeld wordt in het kader van het Belvédèreproject.
  • De strook tussen de Van Hasseltkade en de Maas kan als afzonderlijk deelgebied worden gezien, aangezien zich hier uitsluitend infrastructuur (o.a. Maasboulevard, Wilheminakade), grootschalige kantoorpanden en het Landbouwbelang bevinden.

 Geschiedenis en naamgeving

Het Boschstraatkwartier ontleend zijn naam aan de Boschstraat, de vanouds belangrijke uitvalsweg naar het noorden ('s-Hertogenbosch). Aan het einde van de straat bevond zich de Boschpoort, die kort na het opheffen van de vesting Maastricht in 1867 werd gesloopt.Het grootste deel van de wijk (alles ten noorden van de Kleine Gracht) bevond zich buiten de eerste Middeleeuwse omwalling en werd pas in de loop van de 14e eeuw, door de bouw van de tweede Middeleeuwse muur, bij de stad Maastricht gevoegd. Het meest noordelijke deel (ten noorden van de Franssensingel) lag ook buiten de tweede omwalling.In het Boschstraatkwartier vestigden zich in de Middeleeuwen veel lakenwevers. Sommige straatnamen (Lakenweversplein, Raamstraat) herinneren hieraan. Ook vestigden zich hier een tweetal kloosters, dat van de Antonieters en dat van de Duitse Orde (Nieuwe Biesen). Het Antonietenklooster werd gesloopt voor de aanleg van de Bassin-haven. Van het klooster Nieuwe Biesen is nog een deel van een muur bewaard gebleven in één van de gebouwen van de papierfabriek.In 1826 opende het Bassin, het eindpunt van de Zuid-Willemsvaart. Een jaar later verplaatste Petrus Regout zijn glasslijperij van de Jodenstraat naar de Boschstraat, waar het bedrijf zich snel ontwikkelde. Dit leidde binnen korte tijd tot een transformatie van de wijk. Veel arbeiders van de fabrieken van Regout (pottemennekes) woonden samengepakt in kleine huisjes in deze buurt. Een bekend pand was de Cité Ouvrière in de Sint Teunisstraat, waar tientallen gezinnen samenwoonden in piepkleine een- en tweekamerappartementen.In 1850 opende het Kanaal Maastricht-Luik, wat de industriële ontwikkeling van de wijk nog versnelde. Nog in hetzelfde jaar begon de bouw van de papierfabriek van Lhoëst-Weustenraad (nu Sappi). In het begin van de 20e eeuw werd ook het terrein aan de westzijde van de Zuid-Willemsvaart bebouwd. Hier bouwde de Sphinx o.a. een magazijn, een electriciteitscentrale en een timmerwerkplaats (waar de verpakkingskratten voor het aardewerk werden getimmerd). Het hele complex staat tegenwoordig bekend als de Timmerfabriek. Langs de Maas verrees rond 1920 het gebouw van het Landbouwbelang.De laatste jaren veranderde de wijk voortdurend van karakter. Door de grootscheepse sloop in de jaren '60 en '70 zijn veel oorspronkelijke bewoners verdreven (o.a. naar woonscholen als De Ravelijn). In de jaren '90 ontwikkelde zich het Bassin als passantenhaven en horecagebied. Na het vertrek van het Landbouwbelang en Koninklijke Sphinx kwamen grote gebouwencomplexen leeg te staan. Het plan Belvédère voorziet in de herontwikkeling van het gebied.

Architectuur en stedebouw 

De Boschstraat met de Sint-MatthiaskerkIn het Boschstraatkwartier staan tal van monumentale panden, zowel oude als nieuwe, industriële monumenten. Voorbeelden van oude monumenten zijn vooral te vinden in de relatief onaangeroerde "schil" van het plan Havezathe. Met name de Boschstraat telt heel wat monumentale panden, o.a. de 14e eeuwse Sint-Matthiaskerk (ook wel Sint Matthijs genoemd) en de zgn. Refugie van Hocht. Aan de Van Hasseltkade staan een aantal monumentale 18e eeuwse herenhuizen en ook aan de Kleine Gracht zijn diverse monumenten te vinden.Het plan Havezathe zelf, ofwel Boschstraat-Oost, is een echte woonwijk, grotendeels bestaande uit appartementengebouwen aan verkeersluwe straten en pleinen, gebouwd in de typische stijl van de jaren '70 en '80 van de vorige eeuw.Aan de noordzijde van het plan Havezathe ligt het Bassin, de oude binnenhaven van Maastricht. Bij de uitvoering van het plan Havezathe werd helaas ook de westwand van het Bassin gesloopt. Na protesten van Monumentenzorg bleef de zuidelijke Bassinwand gespaard. Vooral het pakhuis Maastrichtsch Veem uit 1860 is hier een blikvanger. Verder is er een sluis uit 1850 en een basculebrug uit dezelfde periode te zien. Inmiddels heeft zich rond het Bassin een levendig nautisch kwartier ontwikkeld.Aan het Bassin ligt ook de papierfabriek Sappi, in de volksmond vaak nog "KNP" (Koninklijke Nederlandse Papierfabriek) genoemd, de enige nog overgebleven fabriek in het centrum van Maastricht. Het hoge witte gebouw stamt uit 1851. Samen met de monumentale fabriekscomplexen van de Timmerfabriek en het Landbouwbelang vormt de KNP een uniek industrieel ensemble aan het Bassin.Op het gebied van moderne architectuur heeft het Boschstraatkwartier (nog) weinig hoogstandjes te bieden. Genoemd kunnen worden het witte kantoorgebouw van Jo Coenen aan de Wilhelminakade en het noordelijk deel van Mosae Forum aan de Gubbelstraat van dezelfde architect.

Voorzieningen

De wijk heeft weinig eigen voorzieningen. De meeste winkels liggen aan de Boschstraat en in het noordelijk deel van het winkelcentrum Mosae Forum. De meeste horecavoorzieningen bevinden zich aan het Bassin en aan de noordelijke Marktwand, die nog net tot het Boschstraatkwartier kan worden gerekend.In en rondom het sinds 2002 gekraakte gebouw van het Landbouwbelang heeft zich een zgn. culturele vrijplaats ontwikkeld met o.a. werkplaatsen voor kunstenaars, een weggeefwinkel en een open podium.Een aantal culturele instellingen hebben aangegeven zich in de toekomst in de voormalige Timmerfabriek van de Koninklijke Sphinx te gaan vestigen. Er bestaan plannen om op het terrein van het Landbouwbelang, na sloop, een groot hotel- en theatercomplex te bouwen.Het Boschstraatkwartier is uitstekend bereikbaar per openbaar vervoer. De meeste stadsbussen van Veolia en een aantal streekbussen hebben halteplaatsen aan de Maasboulevard en de Boschstraat. In de toekomst zal de sneltram Hasselt-Maastricht, die waarschijnlijk via de Maasboulevard naar de Wilhelminabrug zal rijden, de wijk nog beter ontsluiten. Het noordelijk deel van het Boschstraatkwartier wordt doorsneden door de spoorlijn Maastricht-Hasselt. Deze spoorlijn is echter sinds 1954 niet meer in gebruik voor personenvervoer en pas sinds 2008 weer in gebruik voor goederenvervoer (ten behoeve van Sappi).

Bron:wikipedia 

 

Agenda

Geen evenementen

We hebben 7 gasten en geen leden online