Burgerinitiatief Boschstraat Kwartier Oost is een burgerinitiatief in Maastricht en zal o.a. via deze website burgers van het Boschstraat Kwartier Oost op de hoogte houden van het reilen en zeilen in hun buurt.

BBOOST

St.Teunisstraat 13A

6211 BA Maastricht

Tel: 06-46608845

Wordt politie-volontair

Vrijwilliger voor veiligheid

Een schone, hele en veilige leefomgeving, dat willen we toch allemaal? Dus zullen we daar samen voor moeten zorgen.

Daarom zoekt de politie burgers die zich betrokken voelen bij de veiligheid en leefbaarheid in Zuid-Limburg. En die daar als vrijwilliger minimaal één dagdeel per week aan willen besteden.

De Politie Limburg Zuid is hard bezig de veiligheid in de regio te vergroten en de dienstverlening aan de burgers te verbeteren. U kunt daar mogelijk bij helpen. Als ‘volontair'.

Volontairs zijn mensen die hun steentje willen bijdragen aan de veiligheid en leefbaarheid in onze steden en dorpen. Als burgervrijwilliger bij de politie. Volontairs krijgen - in tegenstelling tot leden van de vrijwillige politie - géén uitvoerende politietaken. Die blijven voorbehouden aan speciaal daarvoor opgeleide politiemensen. Maar volontairs bieden wel actieve ondersteuning aan de mensen in het blauw. Door hen allerlei werk uit handen te nemen, krijgen de beroepskrachten meer ruimte voor het actieve politiewerk op straat. Op deze wijze dragen maatschappelijk betrokken burgers effectief bij aan méér veiligheid in de regio. Ook helpen zij mee de service aan het publiek verder te verbeteren.

Volontairs kunnen een zinvolle bijdrage leveren aan het werk van de Politie Limburg Zuid. Denk maar eens aan ondersteuning van de wijkagent bij een buurtpreventieproject, opvang en begeleiding van burgers die aangifte doen en aan het bieden van nazorg. Ook kunnen vrijwilligers zich verdienstelijk maken binnen interne afdelingen zoals het facilitair bedrijf.
Mogelijk kunt ook u actief bijdragen aan het veiligheidsgevoel van de inwoners van Zuid-Limburg. Wanneer u minimaal één dagdeel per week beschikbaar heeft om de politie te ondersteunen. U vormt dan mede het gezicht van de Politie Limburg Zuid. Voor bepaalde taken kan het zelfs nodig zijn dat u een politie-uniform draagt. Als u onder regie van de wijkagent werkzaamheden verricht of toezicht houdt, bent u door speciale kleding herkenbaar als volontair.

De Politie Limburg Zuid stelt behoorlijk hoge eisen aan vrijwilligers. Politie-volontairs moeten over de kwaliteiten, vaardigheden en motivatie beschikken die hen geschikt maakt voor de taken die op hen wachten. Verder moeten ze uiteraard van onbesproken gedrag zijn en vertrouwelijkheid kunnen waarborgen.
Omdat het korps veel waarde hecht aan het werk van volontairs, geven wij alle aandacht aan het begeleiden van deze nieuwe collega's. Nadat u door de selectie en de ‘screening' gekomen bent, starten we in goed overleg met een proeftijd. Er volgen daarna regelmatig evaluaties en periodieke gesprekken. Het uiteindelijke doel is immers dat én de volontairs én de Politie Limburg Zuid tevreden zijn over de rol van deze maatschappelijk betrokken vrijwilligers binnen ons korps.

Klik hier voor een aanmeldingsformulier.

Agenda

Geen evenementen

We hebben 12 gasten en geen leden online