Burgerinitiatief Boschstraat Kwartier Oost is een burgerinitiatief in Maastricht en zal o.a. via deze website burgers van het Boschstraat Kwartier Oost op de hoogte houden van het reilen en zeilen in hun buurt.

BBOOST

St.Teunisstraat 13A

6211 BA Maastricht

Tel: 06-46608845

Belvedere

Programma Belvédère Maastricht betreft de stedelijke ontwikkeling van het gebied Belvédère in Maastricht-Noord.

Belvédère

‘Het antwoord van de Sphinx’; onder deze titel presenteert de gemeente Maastricht een nieuw toekomstplan voor de ontwikkeling van Belvédère. Een overzichtelijk plan met duidelijke deelgebieden, volop ruimte voor tijdelijkheid, hoogstedelijkheid en functies die Maastricht en de regio nog niet heeft. Dit plan kwam tot stand na intensieve samenwerking tussen gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders. 

In juni 2013 is de raad akkoord gegaan met de opzet van de grondexploitatie Belvédère. Dit maakt de planuitwerking steeds concreter, Belvédère komt in een stroomversnelling. Na de zomervakantie begint het Casco herstel van de monumentale Eiffelgebouw (33.000m2). Parallel hieraan is de visievorming voor exploitatie in voorbereiding. Na een akkord van de raad zal de exploitatie in 2014/2015 starten. Belvédère is dan vol in uitvoering: woningbouw Nutsbedrijven (177 woningen) wordt afgerond, er ligt een nieuwe locatie voor perifere detailhandel, Filmhuis Lumière wordt gebouwd aan het Bassin, de tramlijn met Vlaanderen (Hasselt) wordt (begin 2015) op Nederlands grondgebied gerealiseerd, het Frontenpark is in aanleg en de aanpassing van de Noorderbrug begint echt’. Wethouder Van Grootheest hierover: “De gemeenteraad durft in dit proces belangrijke keuzes te maken. Keuzes die aantonen dat Maastricht koersvast is! Belvédère is van historisch belang geweest voor de stad en toont aan nu ook belangrijk te zijn voor de toekomst van Maastricht”. 

·         persbericht Nieuw toekomstplan voor Belvédère

·         raadsvoorstel Ambitiedocument herijking programma Belvédère.pdf

·         Ambitiedocument herijking programma Belvédère.pdf 

Projecten en thema's

Het programma Belvédère Maastricht bevat ook enkele stadsbrede thema’s, zoals de realisatie van de culturele infrastructuur of de Tram met Vlaanderen. 

Op dit moment speelt nadrukkelijk de aanleg van het nieuwe tracé van de Noorderbrug en de locatie van perifere detailhandel in het gebied Belvédère. Naast deze zaken omvat het Programma Belvédère Maastricht projecten als:

·         Frontenpark

·         Timmerfabriek

·         Woningbouw Lindenkruis/Nutsbedrijven

·         Sphinx Noord en Zuid

·         Bellevue

·         Landbouwbelang

·         Bedrijventerrein Bosscherveld

·         Woonboten

·         Albertknoop

 

·         Perifere detailhandelsvestiging (PDV)

Agenda

Geen evenementen

We hebben 36 gasten en geen leden online